΄Ολες οι δραστηριότητες σε αυτή την ηλικία στοχεύουν στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας των παιδιών ώστε με αυτοπεποίθηση να μεταβούν στο δημοτικό σχολείο.

Καθημερινά, το κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να εμπλακεί σε δραστηριότητες που στόχο έχουν να το βοηθήσουν να:

  • Αναπτύξει την μαθηματική σκέψη και την δεξιότητα επίλυσης απλών προβλημάτων.
  • Εξοικειωθεί με απλές έννοιες επιστήμης (– παρατήρηση – διατύπωση ερωτήματος – επίλυση προβλήματος) μέσα από διάφορα πειράματα
  • Αναπτύξει συνεργατικές δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή του σε μικρές ομάδες
  • Αναπτύξει δεξιοτήτητες γραφής και ανάγνωσης
  • Εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ιδέες του μέσα στην τάξη
  • Χρησιμοποιεί  χάρτη – υδρόγειο σφαίρα
  • Τρέφεται υγιεινά
  • Συμμετέχει ενεργά στη δραματοποίηση ιστοριών
  • Εξοικειωθεί με τη  χρήση νομισμάτων