΄Ολες οι δραστηριότητες σε αυτή την ηλικία στοχεύουν στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας των παιδιών ώστε με αυτοπεποίθηση να μεταβούν στο δημοτικό σχολείο.

Καθημερινά, το κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να εμπλακεί σε δραστηριότητες που στόχο έχουν να το βοηθήσουν να:

  • Εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ιδέες του μέσα στην τάξη, συμμετέχοντας σε μια συζήτηση.
  • Αναπτύξει συνεργατικές δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή του σε μελέτη θεμάτων που τα ενδιαφέρουν.
  • Εξελίξει τον λόγο του σε ποσότητα και πολυπλοκότητα και να αναπτύξει δεξιοτήτητες γραφής και ανάγνωσης.
  • Αναπτύξει την μαθηματική σκέψη και την δεξιότητα επίλυσης απλών προβλημάτων.
  • Εξοικειωθεί με απλές έννοιες επιστήμης (– παρατήρηση – διατύπωση ερωτήματος – επίλυση προβλήματος) μέσα από διάφορα πειράματα.
  • Χρησιμοποιεί  χάρτη – υδρόγειο σφαίρα.
  • Μάθει να τρέφεται υγιεινά.
  • Συμμετέχει ενεργά στη δραματοποίηση ιστοριών.
  • Εξοικειωθεί με τη  χρήση νομισμάτων.