Η προσχολική εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (σωματική – συναισθηματική – κοινωνική – νοητική), σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης σχολικής βαθμίδας.

Αυτό θα το καταφέρει μέσα από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι ευέλικτο και σέβεται τις δυνατότητες, δυσκολίες και ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.

Ένα πρόγραμμα που να ξεκινά από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και που τα ενθαρρύνει να συμμετέχουν, να βρίσκουν σε αυτό χαρά, να δοκιμάζουν, να τολμούν.

Ο ρυθμός με τον οποίο το κάθε παιδί αναπτύσσεται διαφέρει σημαντικά.

Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει.

Γι’ αυτό, είναι σημαντικό το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου να χαρακτηρίζεται από φαντασία, ποικιλία και διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, ώστε να ενισχύει τις διαδικασίες που οδηγούν στο πέρασμα του κάθε παιδιού στην ‘’ολική ωριμότητα’’, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Στο “Μια φορά και έναν καιρό” βασικό εργαλείο είναι το παιχνίδι. Παίζοντας, εξερευνούμε το περιβάλλον. Επικοινωνούμε, προβληματιζόμαστε, δοκιμάζουμε, ερευνούμε, διατυπώνουμε προβληματισμούς, βρίσκουμε μαζί λύσεις!

Στο σχεδιασμό του προγράμματος συμμετέχουν οι Νηπιαγωγοί μας, οι οποίες διακρίνονται για τον ζήλο και  τον ενθουσιασμό τους αλλά και οι γονείς, με άμεση ή έμμεση εμπλοκή σε διάφορες δραστηριότητες.

Οι διάφορες θεματικές ενότητες αλλά και τα διάφορα projects που εξελίσσονται, έχουν πάντα άμεση σχέση με το περιβάλλον ή τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Για όλους εμάς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η οργάνωση αλλά και η ατμόσφαιρα της τάξης. Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ζεστό και ήρεμο, χαρούμενο, με υλικά και δραστηριότητες που να προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, βάζουμε στόχους και τους επιτυγχάνουμε.

Τα  παιδιά στο Νηπιαγωγείο μας είναι χωρισμένα σε τάξεις ανάλογα με την ηλικία τους:

Οι τάξεις είναι οργανωμένες σε ‘’γωνιές’’ και τα παιδιά απασχολούνται ελεύθερα σε αυτές σε μικρές ομάδες. Οι γωνιές μεταμορφώνονται ανάλογα με το θέμα της εβδομάδας. Η Νηπιαγωγός ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετέχουν σε όλες τις γωνιές. Το παιδαγωγικό υλικό κάθε τάξης είναι ανάλογο με τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες κάθε ηλικίας.