Το ημερήσιο πρόγραμμα που εφαρμόζουμε, ακολουθεί το ενδεδειγμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ωστόσο ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε ομάδας. 

 


 Το πρόγραμμα μας… με μια ματιά
  
 
7:00 –  9:00
Δημιουργικές Δραστηριότητες

(Κατά την άφιξη τους, τα παιδιά μπορούν να εργαστούν σε μικρές ομάδες, στις διάφορες γωνιές τις τάξης: μπακάλικο, γωνιά μουσικής, θεατρική γωνιά, γωνιά φύσης – επιστήμης – μαθηματικών – μουσικής, κουκλοθέατρο, προγραφικές ασκήσεις, κατασκευαστικό υλικό, ζυμαράκι, ζωγραφική, κολλητική, βιβλιοθήκη…)

9:00 –  9:40
Ομαδική Δραστηριότητα                             

(Στην πρώτη ομαδική δραστηριότητα, το συνολο της ομάδας συζητά και αναπτύσσει μία πτυχή της θεματικής ενότητας της εβδομάδας. Η δραστηριότητα μπορει να προέρχεται από τον χώρο της Επιστήμης, των Μαθηματικών, της Γλώσσας…)

9:40 – 10:10Πρόγευμα
10:10 – 11:00Παιχνίδι στην αυλή
11:00 – 11:10(Φρούτο)
11:10- 11:45
Ομαδική δραστηριότητα         

 (Η δευτερη ομαδική δραστηριότητα είναι συνήθως παραμύθι, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι)

11:45- 12:15
Ομαδική δραστηριότητα    

 (Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εμπλακούν σε παιχνίδια μουσικής, μουσικής & κίνησης, γυμναστικής…)

12:15- 13:00Ήσυχες Δραστηριότητες
13:00- 13:30Μεσημεριανό φαγητό
13:30- 15:30Ανάπαυση / Μάθημα αγγλικών* / Ελεύθερες Δραστηριότητες*προαιρετικά