Τα παιδιά ήδη είναι ικανά να συνδέουν τα όσα ήδη γνωρίζουν με το καινούριο. Έχουν μάθει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ρουτίνας και δείχνουν προθυμία αλλά και αυτοπεποίθηση να συμμετέχουν σε καινούριες.

Η κάθε Νηπιαγωγός, μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών, δημιουργεί ευκαιρίες για:

 

  • Εμπλοκή του παιδιού σε μαθηματικές έννοιες (μέγεθος, βάρος, ποσότητα, 1ος, 2ος, τελευταίος, αλλά και να αναγνωρίζει αριθμούς.
  • Επαφή με γράμματα  (προαναγνωστικές ασκήσεις), να ταυτίζει ήχο με γράμμα η συλλαβή.
  • Προγραφικές ασκήσεις.
  • Ανάπτυξη της φαντασίας – Η ικανότητα του να εκφράζεται μέσω της τέχνης είναι αυξημένη και το σχέδιο γίνεται συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο. 
  • Που βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν τα συναισθήματα τους αλλά και των φίλων, και ευκαιρίες που να οδηγούν στη επίλυση προβλημάτων και στη συνεργασία.
  • Δραματοποίηση ιστοριών και παιχνίδι ρόλων.
  • Συμμετοχή σε εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.