Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι ικανά να συνδέουν τα όσα ήδη γνωρίζουν με το καινούριο. Έχουν μάθει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ρουτίνας και δείχνουν προθυμία αλλά και αυτοπεποίθηση να συμμετέχουν σε καινούριες.

Η κάθε Νηπιαγωγός, μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, δημιουργεί ευκαιρίες για:

  • Ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης των συναισθημάτων του αλλά και των φίλων του, επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας.
  • Χρήση πιο επεξεργασμένου λόγου αλλά και μια πρώτη επαφή με τα γράμματα  (προαναγνωστικές / προγραφικές ασκήσεις, ταύτιση ήχου με γράμμα ή συλλαβή).
  • Εμπλοκή του παιδιού σε μαθηματικές έννοιες (αρίθμηση, γεωμετρικές έννοιες – έννοιες χώρου, κανονικότητες, μέτρηση…).
  • Ανάπτυξη της φαντασίας – η ικανότητα του εξάλλου να εκφράζεται μέσω της τέχνης είναι αυξημένη και το σχέδιο του γίνεται συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο. 
  • Δραματοποίηση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων.
  • Συμμετοχή σε μαθήματα για εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.