Μέχρι την ηλικία αυτή, τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει τον αυτοέλεγχο και την αυτοεικόνα τους σε σημαντικό βαθμό. Τώρα είναι ικανά να εμπλακούν σε πιο πολύπλοκες δραστηριότητες που απαιτούν συνδυασμό διαφόρων δεξιοτήτων.

Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο κάθε παιδί να:

  • Εξελίξει περισσότερο τις μεγάλες κινητικές του δεξιότητες (τρέξιμο, πήδημα, σκαρφάλωμα).
  • Αναπτύξει την δεξιότητα συντονισμού ματιού – χεριού, που σε συνδυασμό με τη νοητική του ανάπτυξη, του επιτρέπει να αποτυπώνει στο χαρτί πιο “αναγνωρίσιμες μορφές” και να τις ονοματίζει.
  • Αναπτύξει τη γλωσσική του ικανότητα: να επεκτείνει το λεξιλόγιο του και να χρησιμοποιεί απλές προτάσεις.
  • Ικανοποιήσει το ενδιαφέρον του για τους αριθμούς, τα χρώματα, τα σχήματα
  • Ασχοληθεί με παζλ, ασκήσεις σειροθέτησης, ταύτισης… 
  • Πειραματιστεί μέσα από το συμβολικό παιχνίδι (παιχνίδι ρόλων) μαζί με τους φίλους του και να συμμετάσχει σε δραματοποιήσεις με τη βοήθεια κοστουμιών, γεγονός που το ωθεί να αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Αναπτύξει τη φαντασία του, να τονώσει τη μνήμη του.
  • Εκφραστεί δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, τη μουσική, τον χορό, το κουκλοθέατρο.