Οι γονείς είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο των παιδιών τους αλλά και οι πρώτοι τους δάσκαλοι!

Παράλληλα με την φροντίδα και προσοχή που δίνουμε στο κάθε παιδί ξεχωριστά, στο Νηπιαγωγείο μας θεωρούμε την συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς πρωταρχικής σημασίας. Το ίδιο σημαντική θεωρούμε και την ενεργό εμπλοκή τους στην καθημερινότητα του Νηπιαγωγείου.

Το προσωπικό είναι διαθέσιμο για συζήτηση, προσωπικά, μέσω ραντεβού στο Νηπιαγωγείο ή τηλεφώνου. 

Οι γονείς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη για το παιδί τους Νηπιαγωγό, μπορούν να το κάνουν μέσω του τηλεφώνου του Νηπιαγωγείου : 22 765 114. 

Επίσης, κάθε χρόνο οργανώνουμε ενημερωτικές συναντήσεις γονέων – νηπιαγωγού, με σκοπό την αλληλο-ενημέρωση και τον από κοινού καθορισμό στόχων για την ανάπτυξη του παιδιού.

Αυτού του είδους η αλληλοενημέρωση, μπορεί να επαναληφθεί μέσα στον χρόνο όσες φορές κρίνεται, είτε από τις Νηπιαγωγούς είτε από τους γονείς, ότι είναι αναγκαία.

Ακόμα, συχνά οργανώνουμε απογεύματα για συζήτηση ή / και διαλέξεις με διάφορους καλεσμένους – ειδικούς

Ιδιαίτερα σημαντική πιστεύουμε ότι είναι και η εμπλοκή των γονέων στην καθημερινή ζωή του Νηπιαγωγείου. Έτσι, όσοι γονείς το επιθυμούν, μπορούν να εμπλακούν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου, όπως είναι τα projects ή ακόμα και να προτείνουν κάποιες δραστηριότητες.