Στο Νηπιαγωγείο εργαζόμαστε με Θεματικές ενότητες ή θέματα. Συνήθως επιλέγονται από τις Νηπιαγωγούς και διαρκούν από μία μέχρι δύο εβδομάδες.

Τα θέματα έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον αλλά και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Η ανάπτυξη και σχεδιασμός ενός θέματος γίνεται από την Νηπιαγωγό με απόλυτο σεβασμό στα ενδιαφέροντα, την ηλικία, τις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών.

Τα θέματα αυτά προέρχονται και αφορούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα: 

 

  • Γλώσσα – Επικοινωνία
  • Μαθηματικά
  • Φυσικές Επιστήμες 
  • Κοινωνικές σπουδές
  • Μουσική Αγωγή
  • Εικαστικές τέχνες 
  • Φυσική Αγωγή