΄Ολες οι δραστηριότητες σε αυτή την ηλικία στοχεύουν στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας των παιδιών ώστε με αυτοπεποίθηση να μεταβούν στο δημοτικό σχολείο.

  • Ευκαιρίες για ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και λύση απλών προβλημάτων.
  • Ευκαιρίες για εμπλοκή σε  πειράματα με στόχο την εξοικείωση με απλές έννοιες επιστήμης – παρατήρηση – διατύπωση ερωτήματος – επίλυση προβλήματος
  • Ευκαιρίες για συμμετοχή σε μικρές ομάδες με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων
  • Ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης
  • Ευκαιρίες για να εκφράζουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ιδέες τους μέσα στην τάξη
  • Ευκαιρίες για να χρησιμοποιούν χάρτη – υδρόγειο σφαίρα
  • Έμφαση στην υγιεινή διατροφή
  • Ευκαιρίες για συμμετοχή στη δραματοποίηση ιστοριών
  • Δραστηριότητες που οδηγούν στη εξοικείωση στη χρήση νομισμάτων