Στο Νηπιαγωγείο μας θεωρούμε την συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς πρωταρχικής σημασίας. Το ίδιο σημαντική θεωρούμε και την ενεργό εμπλοκή τους στην καθημερινότητα του Νηπιαγωγείου.

  • Την τελευταία εβδομάδα Νοεμβρίου οργανώνουμε τις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ. Οι συναντήσεις αυτές είναι απογευματινές και διαρκούν 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Νηπιαγωγός προσπαθεί να δώσει στους γονείς την εικόνα του παιδιού σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης του, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από συστηματική και προσεκτική παρατήρηση. Οι γονείς με τη σειρά τους, ενημερώνουν την Νηπιαγωγό για ό,τι οι ίδιοι παρατηρούν στο παιδί τους. Τέλος, θέτουν από κοινού στόχους για την ανάπτυξη του παιδιού.

    Αυτού του είδους η αλληλοενημέρωση, μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές κρίνεται, είτε απο τις Νηπιαγωγούς είτε από τους γονείς, ότι είναι αναγκαία.

  • Ιδιαίτερα σημαντική πιστεύουμε ότι είναι και η εμπλοκή των γονέων στην καθημερινή ζωή του Νηπιαγωγείου. Έτσι, όσοι γονείς το επιθυμούν, μπορούν να εμπλακούν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου, όπως είναι τα projects ή ακόμα και να προτείνουν κάποιες δραστηριότητες.