Η ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον θεωρείται μια από τις πιο έντονες εμπειρίες τόσο των παιδιών όσο και των γονιών. Ισοδυναμεί με ένα δεύτερο απογαλακτισμό και σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη μετάβαση των παιδιών στο χώρο των μεγάλων. Η διαδικασία προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον προϋποθέτει ένα σύνολο αλλαγών που προκαλούν ανατροπή της ισορροπίας στη σχέση του με τους άλλους και την εσωτερική ψυχική οργάνωση κατά τη μετάβαση του από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

  • Το παιδί χάνει το προνόμιο της αποκλειστικότητας και  προστασίας. Η ανάγκη ένταξης του σε ένα χώρο οργανωμένο απαιτεί την εξεύρεση μιας νέας ισορροπίας και ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
  • Το παιδί πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων και παρορμήσεων του.
  • Θα πρέπει να μοιραστεί το μητρικό υποκατάστατο, την Νηπιαγωγό, με τα άλλα παιδιά.
  • Το παιδί θα πρέπει να υιοθετήσει κοινωνικές συνήθειες και κανόνες.

Στη μεταβατική  αυτή περίοδο, πρωταρχικό ρόλο παίζει η σχέση ανάμεσα στη μητέρα και στη νηπιαγωγό. Το παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές στην τριαδική αυτή σχέση. – Η μαμά με αγαπά και δε με εγκαταλείπει. – Η δασκάλα με αγαπά και θα με φροντίζει, μέχρι να γυρίσει η μαμά. – Η μαμά εμπιστεύεται τη δασκάλα άρα και εγώ μπορώ να την εμπιστεύομαι.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα πιο πάνω, στο Νηπιαγωγείο μας προχωρούμε με πολύ προσεκτικά βήματα προκειμένου να βοηθήσουμε παιδί και γονείς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

  • Στο πρώτο ραντεβού με τους γονείς αναλύουμε τα νέα δεδομένα, ενώ το παιδί απασχολείται από τη νηπιαγωγό.
  • Οργανώνουμε ένα απόγευμα γνωριμίας και παιχνιδιού στο οποίο παρευρίσκονται όλα τα νέα παιδιά και οι γονείς τους για να γνωρίσουν το Νηπιαγωγείο αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους.
  • Η πιο πάνω δραστηριότητα επαναλαμβάνεται την παραμονή έναρξης της φοίτησης.
  • Τα παιδιά συμμετέχουν μαζί με τον ένα γονιό σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων για μία μόνο ώρα. Στόχος είναι, σε ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον, να αρχίσουν να αναπτύσσουν δεσμό με την Νηπιαγωγό αλλά και τους νέους τους φίλους.
  • Η πιο πάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται τις επόμενες μέρες, αλλά χωρίς την παρουσία του γονιού. Ο χρόνος της παραμονής του παιδιού εξαρτάται από τις αντιδράσεις του παιδιού, την ικανότητα του να νοιώθει ασφάλεια στην αγκαλιά της νηπιαγωγού και στο να βρίσκει χαρά και ενδιαφέρον  στη νέα του εμπειρία. Ο γονιός φεύγοντας χαιρετά ήρεμα το παιδί του τονίζοντας του ότι θα επιστρέψει να το πάρει σύντομα.
  • Οι γονείς ενημερώνονται συνεχώς για τις αντιδράσεις του παιδιού τους.

Ευχόμαστε στα παιδιά σας καλό ξεκίνημα και ομαλή ένταξη στο νηπιαγωγείο.

Καλή αρχή !!