Οι γονείς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν έκτακτα με την υπεύθυνη για το παιδί τους Νηπιαγωγό, μπορούν να το κάνουν μέσω του τηλεφώνου του Νηπιαγωγείου : 22 765 114

Η πιο κατάλληλη ώρα είναι από τις 10.10 – 11.00 π.μ., την ώρα δηλαδή του υπαίθριου παιγνιδιού, για να μην αναγκάζεται η Νηπιαγωγός να διακόπτει τη δραστηριότητα της με τα παιδιά.

Οι Νηπιαγωγοί δεν θα απαντούν στο κινητό τους τηλέφωνο.